onsdagen den 4 januari 2006  

Debattartikel NA 090915

Säg ja till Citybanan

 

Den 8 september hade de båda Vänsterpartisterna Roland Halvarsson och Mia Sydow-Möllerby en debattartikel där de uppmanade länets kommunfullmäktigeförsamlingar att avslå ett förslag om medfinansiering av investeringar för kollektivtrafiken i länet.

 

Citybanan i Stockholm är en strategiskt viktig satsning för vårt län. För att denna ska komma till stånd står Örebro kommun tillsammans med Örebro läns landsting för 185,4 miljoner medan övriga länets kommuner tillsammans betalar 53,3 miljoner för de ”utvecklings- och investeringsbehov” som finns i vårt län.

De båda vänsterpartisterna försöker sätta en satsning på förbättrade kommunikationer, som är till nytta för hela landet, i motsatsförhållande till vård, skola och omsorg. Det är ju just genom förbättrade kommunikationer och bättre kollektivtrafik som resurser kan skapas genom fler arbetstillfällen, fler som arbetar och fler som betalar skatt.

 

Vänstern tycker att det är staten som ska betala Citybanan. Utifrån vänsterpartiets synsätt är det ju alltid staten som är ansvarig för infrastruktur, medan det i verkligheten har det blivit mer och mer vanligt att landsting, regioner och kommuner bidrar till utbyggnaden av infrastruktur. Faktum är att samtliga infrastruktursatsningar på statliga vägar i Mälardalen under förra mandatperioden (2002-2006), blev medfinansierade av kommuner och landsting. Endast vägen Adolfsberg – Lekhyttan saknade medfinansiering.

 

Under många år har Stockholm stad och landsting bidragit till statlig infrastruktur, väg och järnvägsspår, så att staten får hjälp med medfinansiering är inget nytt. Citybanan medfinansieras inte bara från Örebro län utan också från Uppsala, Västmanland, Södermanland och Östergötlands län. Det totala bidraget från dessa län ska vara 2 miljarder kronor, inte 5,1 som felaktigt uppgavs i Halvarsson och Sydow-Möllerbys artikel.

Staten garanterar i överenskommelsen med dessa län att bygga själva Citybanan (tunnel och stationer i Stockholm) men också att utföra flera åtgärder i järnvägssystemet i Mälardalen samt att bygga ut till fyra spår sträckan Kallhäll – Tomteboda, förbättra kapaciteten på Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan Södertälje - Nykvarn med ny mötesstation i Strängnäs och förbättra kapaciteten på Ostkustbanan genom att bygga dubbelspår genom Gamla Uppsala – allt detta borde ha gjorts långt tidigare av tidigare regeringar.

 

Vänsterpartiet säger nej till medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar, men samtidigt tycker de att staten borde medfinansiera regionala kollektivtrafiksatsningar i vårt län. I en motion till landstinget, regionförbundet och flera kommuner, har Vänsterpartiet föreslagit att staten ska finansiera en s.k. klimattaxa, dvs. gratis kollektivtrafik i vårt län.

 

Utbyggnaden av Citybanan är nödvändigt för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem i Stockholm - Mälarregionen och Östergötland. Den s.k. getingmidjan i Stockholm öppnades 1871 när det passerade ca 10 tåg per dag, idag passerar det mer än 700 tåg och det påverkar kommunikationer och tågresenärer i hela Sverige, då 80 % av alla tågresor slutar eller börjar vid Stockholms Central. Utan en lösning av denna problematik kommer tågresenärer, främst i Mälardalen, att få vänja sig vid en framtid där ständiga förseningar och allt för få tåg är det normala.

Verkligheten är ju att tidigare regeringar, satsat alldeles för lite resurser på att upprätthålla standarden på landets järnvägar. Det får vi betala för idag.

 

I vårt län har vi bl.a. behovet av en upprustning av järnvägen mellan Ervalla – Nora, för att möjliggöra en länspendel mellan Laxå och Nora. Men det stora behovet för framtiden i Örebro län är att satsa på en ny järnväg mellan Örebro  och  Kristinehamn, den s.k. Nobelbanan, för att i framtiden möjliggöra snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo. Dessa behov och många andra i Mälardalen gör att jag skulle vilja att alliansregering satsade ännu större resurser på att utveckla infrastrukturen och därmed kollektivtrafiken, främst järnvägskommunikation där det är möjligt.

 

Bo Rudolfsson (KD)
Oppositionsråd
Laxå kommun

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.