onsdagen den 4 januari 2006  

Politik jag brinner för

Rättvisa för familjen
Stödet till familjerna ska ge valfrihet både för barnomsorg och för skola. Det är föräldrarna som skall bestämma hur föräldraförsäkringen skall fördelas, inte politiker! Skolan skall ha klara mål och regler. Betyg skall ges tidigare och kontakten mellan hemmet och skolan utvecklas.

 

Fler jobb med ett levande näringsliv
Med ett näringsliv som lever och utvecklas skapas fler resurser som ger välstånd och välfärd. För att kunna rätta till det som är fel i dagens samhälle behövs fler arbeten. Därför skall vara lätt att starta och driva företag, då skapas arbeten. Regler, byråkratiska hinder, oförstående myndigheter – detta ger färre arbeten och därmed mindre välfärd. För att få fler företagare behöver också skolan lära ut ”entreprenörskap” – det skall vara fint att vara företagare.

  

Positiv utveckling för Örebro län
För att kunna skapa bättre välfärd behöver hela Örebro län utvecklas. Det gäller arbete, kommunikationer, sjuk- och hälsovård, livskvalitet och utbildning. Vi måste våga satsa på mångfald och alternativ – fler utförare inom sjukvården, mer buss- och tågtrafik, friskolor och kommunala skolor – det ger ett län där människor trivs

 

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.