onsdagen den 4 januari 2006  

Artiklar och tal

September 2012 - Debattartikel i Karlskoga Kuriren Inför en civilkuragelag nu tillsammans med kristdemokrater i Karlskoga

 

Debattartikel i NA Bygg Laxårondellen nu!
(NA 2012-09-22)

Nu är det dags att bygga rondellen i Laxå. Sedan olyckan den 20 augusti vid trafikljusen i Laxå, då en kvinna boende på orten skadades svårt, då hon blev påkörd av en långtradare på väg från Göteborgshållet, har upprördheten och ilskan över senfärdigheten att göra iordning en trafiksäker rondell vid korsningen E20/väg 205 i Laxå ökat

 

Mycket kan avhjälpas med rätt verktyg!
(NA 2012-08-26)

Örjan Samuelsson (19/8) beskriver den situation om många personer med funktionsnedsättning drabbas av i och med att de inte får chansen till ett jobb. Han nämner också den s.k. Funka-utredning som regeringen presenterade i våras och precis som oss menar han att många av utredningens förslag är bra.

 

Fler tågstopp på mindre orter
(NA 2012-07-31)

När nu Värmlandstrafik kommer att köra 3 dubbelturer Kristinehamn - Örebro bör det också vara möjligt för tågstopp i bl.a. Svartå och Hasselfors.

Kristdemokraterna - ett naturligt val för ateister
(NA 2009-12-16)

Att förändra invanda tankemönster är inte det lättaste. Fördomar är något andra har, eller hur? Vår övertygelse är att det är just fördomar, och inte kunskap, som gör att kristdemokraterna fortfarande är ett relativt litet parti. En av de vanligaste fördomarna är att man måste vara aktivt troende för att välja KD, vilket ju inte stämmer. Egentligen finns det ännu starkare skäl för en renodlad ateist att rösta på KD än för en troende.

Skattehöjning i Laxå (NA 2009-11-25)

Ikväll beslutar Laxå kommunfullmäktige att höja skatten i kommunen till 22:55 kr – det blir då den högsta kommunskatten i Örebro län och bland de 50 högsta i landet (utifrån 2009 års nivå). Eftersom detta är socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag så är det mycket troligt att det röstas igenom, då de har majoritet i fullmäktige – något annat är svårt att tro.

 

Säg ja till Citybanan (NA 2009-09-15) 

Den 8 september hade de båda Vänsterpartisterna Roland Halvarsson och Mia Sydow-Möllerby en debattartikel där de uppmanade länets kommunfullmäktigeförsamlingar att avslå ett förslag om medfinansiering av investeringar för kollektivtrafiken i länet.

 

Citybanan i Stockholm är en strategiskt viktig satsning för vårt län. För att denna ska komma till stånd står Örebro kommun tillsammans med Örebro läns landsting för 185,4 miljoner medan övriga länets kommuner tillsammans betalar 53,3 miljoner för de ”utvecklings- och investeringsbehov” som finns i vårt län.

 

Laxås budget har redan kollapsat (NA 20080516)
Samtidigt som statsbudgeten  visar på stora överskott och det också går bra för en stor del av Sverige kommuner och så även för ett antal av länets kommuner går det sämre ekonomiskt för Laxå kommun.

Kommunens ekonomi är i stor obalans, efter många år av socialdemokratiskt styre och minskande befolkning, och nu blir det ytterligare negativa konsekvenser för skola och äldreomsorg, faktiskt hela kommunens verksamhet då det måste sparas  ännu mer under 2008 och 2009.

 

Valfrihet för föräldrar (2006-03-24)
Sedan några år pågår ett uppror runt om i Sverige. Ett uppror som startats och drivs framåt av alldeles vanliga svenskar – män och kvinnor med arbeten, egna familjer och en vision om ett annat Sverige. Ett Sverige som erbjuder varje familj så mycket bättre och rättvisare villkor än vad som nu är fallet.

Nystart för Laxå (debatt i NA) 2005-01-13

Under de senaste åren har inte mycket gått Laxås väg! Ett stort antal utflyttningar varje år, nedläggning av många arbetsplatser, en åldrande befolkning, rivning av hyreshus i flera omgångar, etc. Detta har resulterat i en dålig kommunal ekonomi som inte tillåtit några större satsningar, utan istället besparingar varje år, vilket i sin tur tärt hårt på kommunens personal.

 

Äntligen ett uppvaknande (debatt i BP)2005-08-15
Ylva Johansson, regeringens och socialdemokratins vård - och äldreomsorgsminister, har utlovat mer pengar till äldreomsorgen och i höst ska det dras igång en storsatsning som ska pågå under många år framåt. Under tiden fram till det att 40-talisterna blir så gamla att de kommer att behöva mycket vård måste kvaliteten höjas och jämlikheten över landet förbättras.

Rättvis Barnomsorg2003-04-10
När socialdemokrater och vänsterpartister samverkar brukar det bli låsningar när det gäller nya idéer och sätt att utföra den kommunala verksamheten – så även i Laxå. Nu när det gått sex månader med en ny majoritet i Laxå kommun börjar man upptäcka att det är stabil majoritet som styr, en majoritet som inte behöver lyssna så mycket på opposition och brukare när det gäller principiella frågor och ärenden som direkt berör kommunens invånare.

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.