onsdagen den 4 januari 2006  

Vi säger nej till skattehöjning

Ikväll beslutar Laxå kommunfullmäktige att höja skatten i kommunen till 22:55 kr – det blir då den högsta kommunskatten i Örebro län och bland de 50 högsta i landet (utifrån 2009 års nivå). Eftersom detta är socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag så är det mycket troligt att det röstas igenom, då de har majoritet i fullmäktige – något annat är svårt att tro.

Som ett alternativ till majoritetens budget och skattehöjning presenterar Oppositionsgrupp Laxå (Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet) i kvällens fullmäktige en egen budget som motvikt mot majoritetens skattehöjarbudget.

Den budget som vi presenterar har nya mål och uppdrag utifrån en annorlunda politik och ingen skattehöjning. Vi anser att budgeten från Socialdemokraterna och Västerpartiet är exempel på en politik som inte klarar av dagens situation och absolut inte framtidens. De väljer den enkla lösningen att ta mer skatt från kommunens invånare istället för att våga ompröva politiken. 

Jag tror att mycket få har någon avvikande åsikt om att Laxå kommun är en kommun med stora och långsiktiga problem, en kommun som behöver förnyelse och förändring. Men är budgeten från Socialdemokraterna och Västerpartiet den rätta vägen att gå -  för att vända utvecklingen med minskande och åldrande befolkning, dålig kommunal ekonomi, höga sjuktal, färre arbetstillfällen, etcetera?

Enligt Oppositionsgrupp Laxås och min mening är svaret nej. Laxå kommun behöver i korthet först ändra politik, ge möjligheter till valfrihet och självbestämmande för invånarna, få bättre företagsklimat, hitta sin ”kommunidé” och fokusera på det.  

Vi glömmer väldigt ofta bort att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast via kommunalskatten. Oppositionsgruppen Laxå anser att ett av de negativa kännetecknen för Laxå är en hög kommunalskatt, som ikväll blir ännu högre.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder skatten till ett ökat beroende av politiska beslut. En plötslig bidragsminskning eller en skattehöjning kan därmed betyda skillnaden mellan plus och minus i den egna ekonomin för de boende i Laxå kommun.

Detta är sjätte året i rad som oppositionen i Laxå gemensamt står bakom en egen budget. Vi väljer en annan väg, än den som S och V går, för att forma ett bättre Laxå för framtiden. Den budget som vi presenterar visar på ett överskott på 7,864 miljoner vilket motsvarar ungefär 2,9 % av kommunens nettokostnader – klart godkänt. Den budget som majoriteten föreslår ger ett överskott på 7,806 miljoner. Skillnaden är mindre än 60 000 kronor och våra fem  oppositionspartier klarar det utan skattehöjning.

Socialdemokraterna har styrt Laxå kommun sedan den bildades och ända sedan toppåret 1970 har befolkningen i kommunen minskat med snitt knappt 100 personer per år. Från en toppnotering på 9 536 till årets halvårssiffra på 5 800 personer. På 40 år har befolkningen minskat med nästan 40 %.

Tyvärr ser det inte ut som om minskningen avstannar, enligt prognoser från Regionförbundet tappar kommunen ytterligare 15 - 23 procent av befolkning fram till 2030. Är det någon som tror att Laxå kommun kan överleva denna minskning och dess konsekvenser som egen kommun? Jag anser att enda sättet att förhindra en sådan utveckling är att ändra politiken inom många områden.

Oppositionsgrupp Laxå och jag som kristdemokrat ser med stor oro på situationen i Laxå kommun och önskar att utvecklingen ska gå i en annan och bättre riktning. Laxå kommun förtjänar en bättre politik och en positiv framtid.  Våra fem partier ser fram emot att erbjuda Laxå kommun och alla dess invånare i Laxå, Finnerödja, Tived, Hasselfors och Röfors ett bättre politiskt alternativ vid valet 2010.

Tillsammans kan vi erbjuda en politik med ekonomiskt ansvar som kan främja utvecklingen och som ger möjligheter för en positiv utveckling för hela kommunen.

Bo Rudolfsson (KD)
Oppositionsråd
Laxå kommun


 

 

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.