onsdagen den 4 januari 2006  

Kristdemokraterna ett naturligt val för ateister

 

Att förändra invanda tankemönster är inte det lättaste. Fördomar är något andra har, eller hur? Vår övertygelse är att det är just fördomar, och inte kunskap, som gör att kristdemokraterna fortfarande är ett relativt litet parti. En av de vanligaste fördomarna är att man måste vara aktivt troende för att välja KD, vilket ju inte stämmer. Egentligen finns det ännu starkare skäl för en renodlad ateist att rösta på KD än för en troende. Gudstron ger en trygghet och vägledning i privatlivet, men saknas religiös övertygelse måste en annan vägledning finnas för samhällsnormen.

Här kommer den kristdemokratiska värdegrunden in. Den som handlar om hederlighet, etik och moral, personligt ansvar och solidaritet med de utsatta. Visserligen inspirerad av kristen etik, men knappast religiös i den meningen att politik och religion blandas ihop.

Vi kan ha hur välutbildade människor, hur bra offentliga institutioner och hur framgångsrika exportföretag som helst, men utan en god samhällsmoral är ett land outhärdligt att leva i och se sina barn växa upp i. Många avskräckande exempel finns i vår värld. En god värdegrund är grundstenen i ett humanistiskt samhälle.

Det är den svenska värdegrunden – för en sådan finns - som gör att vi på det stora hela faktiskt lever i ett bra land, med stark känsla för frihet och solidaritet med samhällets olycksbarn. Var och varannan skola och förskola arbetar i dag mycket aktivt för att väva in en bra värdegrund i allt som rör skolan verksamhet.

Barnen får tidigt lära sig att respektera sina medmänniskor, känna solidaritet med de barn som blir utstötta och lära sig ta ansvar för sig själv och sina kompisar. Märkligt är att det som ses som naturligt och bra i skolmiljön fortfarande är kontroversiellt inom politiken. På vänsterkanten ser de rött så fort vi kristdemokrater vill föra en diskussion och vilka värderingar som ska ligga till grund för vårt gemensamma samhällsbygge. KD stämplas ömsom som ”höger” och ömsom som ”moralister”. Högerbegreppet är kanske svårast att förstå, om man med höger menar en gammeldags empatilös cigarrökande överklass, i den mån det finns en sådan fortfarande. Inom KD finns den åtminstone inte.    
 

Tvärtom är solidaritetsbegreppet betydligt mer välutvecklat inom kristdemokraterna än inom socialdemokraterna, där solidaritetstanken reducerats till en procentsats i a-kassenivån.

Sant är att den kristdemokratiska värdegrunden i högsta grad är moralisk, men knappast längre moraliserande. Vi vill påstå att det är sossarna som står för det mesta av moraliserandet i vårt land, där föräldrar till exempel inte tilltros förmåga att själva välja fördelningen av föräldraförsäkringen eller där privata alternativ inom vård och omsorg motarbetas enbart av ideologiska skäl hur uppskattade de än kan vara av medborgarna. 

En snabb överblick över tillståndet i vårt land ger vid handen att alltför många vuxna helt tycks ha missat hur viktigt det är att ha en moralisk ryggrad för att fungera i ett fritt samhälle. Vi har sett otaliga exempel på höga företrädare för näringsliv och politik som roffar åt sig enbart för att de har en maktposition som ger dem den möjligheten.

Vi ser med avsky på våldet och bristerna i kvinnofriden i vårt land. Vi ser hur barn far illa i missbruksmiljöer och unga vilsna flickor skär sig i armarna i ren desperation. Allt detta ger oss kraft att vilja förändra samhället. Allt detta styrker vår uppfattning att ansvarskännande och frihetlig samhällsnorm är exakt vad detta fina land behöver mer av. 

 

Ola Ström                      Ewa Sundkvist             Bo Rudolfsson
Kristdemokrat                 Kristdemokrat                Kristdemokrat Örebro                            Örebro                           Laxå

 

 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.