Debattartikel NA 120731

Fler tågstopp på mindre orter

Som kristdemokrater ser vi behovet av en utökad kollektivtrafik för hela Örebro län men speciellt för de kommuner och orter som idag har svårigheter med utflyttning och en minskande befolkning och därmed en minskande skattekraft. Bland länets tolv kommuner är det bara Örebro, Kumla och Lekeberg som växer, alla andra kommuner tappar invånare och främst bland dessa är bl.a. Laxå och Degerfors.
Vi är övertygade om att kollektivtrafik är en nödvändig del för att få fart på utvecklingen i Örebro län. Om kollektivtrafiken utökas och därmed når fler personer runt om i Örebro län så ger det ger större möjligheter för fler personer att få arbete, tillgång till kultur, nöjen och rekreation, etc.


Örebro läns landsting har nyligen beslutat om ett treårigt avtal med Värmlandstrafik och att finansiera en utökad kollektivtrafik med tåg mellan Värmland och Örebro län. Tåg kommer att gå från Kristinehamn respektive Örebro tre gånger per dag; morgon, middag och eftermiddag. Vi välkomnar denna utökade kollektivtrafik som sammanbinder Örebro med Karlstad – det är ett beslut som ökar möjligheterna att arbete i vårt östra grannlän för oss som bor i Örebro län. Kostnaden för detta är ca 5 miljoner kronor per år som finansieras av landstinget. Avtalet ger också möjlighet till en förlängning efter de tre åren och en fördubbling av antalet turer till sex dubbelturer per dag.


Vi ser dock det som självklart att den kollektivtrafik som genomförs med tåg ska ge ökade möjligheter för större och mindre orter att få tågstopp. Järnvägen mellan Kristinehamn – Örebro passerar två mindre orter i Degerfors och Laxå kommun; Svartå och Hasselfors.


Det måste bli möjligt för dessa orter att få tillgång till kollektivtrafik via tåg när tåget ändå passerar rakt igenom orten. På samma sätt som det talas om att eventuellt Östansjö, Vretstorp och Hovsta ska kunna få tågstopp. Även Åsbro finns i samma grupp – orter som har tåg som passerar men inget tågstopp. Vi ställer upp på fler tågstopp och ökad möjlighet till arbetspendling med tåg som vidgar arbetsmarknadsregionen och ger mycket större möjlighet för regional utveckling.
Svartå och Hasselfors ligger båda längs Värmlandsbanan, på båda platserna finns redan sidospår för järnvägen som enkelt skulle kunna kompletteras med perronger, parkering, etc. så att båda orterna skulle återigen kunna få tågkommunikation och locka nya invånare. Många invånare i vårt län minns Svartåbanan som fanns fram till 1985. Att kunna bo i Svartå eller Hasselfors och tågpendla till de nya arbetstillfällen som skapas i t.ex. Hallsberg – Postterminalen och Train Alliance  – skulle återigen ge möjlighet för dessa mindre orter att få nya invånare med längtan till naturnära och billigt boende.

Politiken i Örebro län har ett val att göra – vill vi utöka möjligheten för våra invånare att bo på länets mindre orter, där man trivs och samtidigt ha möjlighet att jobba i Örebro eller Karlstad eller accepterar vi en utveckling där fler och fler orter och t.o.m. kommuner får en befolkning som till största delen består av äldre personer och där kollektivtrafiken inte räcker till för att arbetspendla till och från regionens större centra. Vi kristdemokrater vill att hela länet ska leva och kunna utvecklas, då krävs också kollektivtrafik.

Bo Rudolfsson (KD)
2:e v ordf. Kommunstyrelsen Laxå
2:e v ordf. Länstrafiken Örebro

Siv Karlsson (KD)
Partiföreträdare Degerfors 

Pressbilder

Här kan du ladda hem pressbilder på mig.